.

Niedokrwistość u psów i kotów - niełatwa diagnoza

 Niedokrwistości /anemie

 


   Przyczyna:  hemoliza      ( rozpad)  erytrocytów,  krwotok lub zaburzenia  wytwarzania erytrocytów.
 Dla celów diagnostycznych, bierzemy pod uwagę dwa podziały niedokrwistości, bardzo przydatne w naszej  praktyce:
 1 .Podział uwzględniający liczbę retikulocytów (niedokrwistości regeneratywne i nieregeneratywne ).   Retikulocyty są formą przejściową pomiędzy erytroblastem kwasochłonnym i erytrocytem. Pojawiają się w krwi obwodowej w zwiększonej liczbie po krwotoku lub hemolizie erytrocytów, najwcześniej 3, 4 lub nawet 5 dnia.  Oznaczanie liczby retikulocytów umożliwia nam ocenę aktywności szpiku kostnego w odpowiedzi na pojawiającą się niedokrwistość.
 2.  Podział uzależniony od wartości wskaźników czerwonokrwinkowych: średniej wielkości  krwinki czerwonej - MCV, średniej zawartości hemoglobiny - MCH i stężenia hemoglobiny w erytrocycie – MCHC ( np. mikrocytarna, niedobarwliwa )


Niedokrwistości regeneratywne
 Niedokrwistości regeneratywne spowodowane są obniżeniem się liczby erytrocytów wskutek krwotoku lub hemolizy. Hemoliza może odbywać się wewnątrz naczyń krwionośnych lub przez makrofagi w szpiku kostnym, wątrobie lub śledzionie.
 Liczba retikulocytów  w tym rodzaju niedokrwistości wynosi >60 - 80  x 103 m/l u psów ( > 1% ), oraz powyżej 40 - 50 x l03 m/l u kotów
 Najczęściej  przyczyną niedokrwistości regeneratywnej jest ostry krwotok
 Szczególną postacią niedokrwistości,  jest anemia z niedoboru żelaza. wywołana długotrwałą, niewielką, utratą krwi, np. z krwawiącego nowotworu U szczeniąt przyczyną  jej wystąpienia może być karmienie tylko mlekiem matki, które zawiera niski poziom żelaza. Jest ona początkowo silnie regeneratywna, często jednak wskutek wyczerpywania się zapasów żelaza, odnowa zmniejsza się .
          Hemoliza erytrocytów, również przyczyna niedokrwistości o charakterze regeneratywnym, może być wywołana zaburzeniami wrodzonymi, dotyczącymi niedoborów enzymów błony komórkowej erytrocytów, obecnością pasożytów krwinek czerwonych, mikroangiopatiami, zatruciem cynkiem, miedzią  lub związkami chemicznymi o silnych właściwościach utleniających. Te ostatnie powodują tworzenie się methemoglobiny i ciałek Heinza oraz ekscentrocytów. Znany jest fakt powstawania  tzw. ekscentrocytów endogennych, wskutek stresu oksydacyjno – redukcyjnego i zmniejszenia poziomu glutationu  ( chroniącego hemoglobinę przed utlenieniem ),  w cukrzycy lub stłuszczeniu wątroby u kotów, mocznicy, kwasicy ketonowej,
 Mikroangiopatie wywołane są  rozpadem erytrocytów z zmienionych, drobnych  naczyniach krwionośnych
 Inną  przyczyną niszczenia krwinek czerwonych jest ich hemoliza tła immunologicznego, wywołana przez przeciwciała antyerytrocytarne – wykrywanych w bezpośrednim teście Coombsa  Opłaszczają się one na erytrocytach Charakterystycznymi objawami hematologicznymi jest autoaglutynacja szkiełkowa oraz obecność sferocytów  lub cieni erytrocytów.


Niedokrwistości nieregeneratywne.
Niedokrwistości nieregeneratywne mogą powstawać wskutek zaburzeń dojrzewania lub niszczenia  krwinek czerwonych w szpiku kostnym. Należy tutaj niedokrwistość megaloblastyczna  przy awitaminozie  wit. B12  lub kwasu foliowego, anemia w chorobach szpiku kostnego. Powstają także  w wyniku chorób przewlekłych , takich jak: stany zapalne, choroby nerek, wątroby, nowotwory, niedoczynność tarczycy i kory nadnerczy. Powodować je mogą niedobory pokarmowe,  zaburzające  erytropoezę .  Brak Wit. B 6, Wit C, miedzi i żelaza  powoduje pojawienie się niedokrwistości o charakterze mikrocytarnym,   niedobarwliwym. Przyczyną obniżenia się stężenia żelaza w krwi mogą być przewlekłe infekcje bakteryjne oraz  nowotwory, zaburzające  jego wykorzystanie .


 Przyczyny niedokrwistości nieregeneratywnych 


  Niedokrwistości wtórne:
 -  niedokrwistości spowodowane zapaleniem
 - anemie w chorobach nerek
 - anemie w chorobach wątroby
 - niedoczynność tarczycy i kory nadnerczy
 - choroby szpiku kostnego
 - leki: estrogeny, sulfadiazyna, fenylbutazon, cefalosporyny
 - Infekcje: Anaplasma, FeLV, FIV, panleukopenia

 

Artykuł opublikowany za zgodą autorki, pani dr nauk wet .Janiny Łukaszewskiej .

weterynarz oleśnica

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Meta tagi: Weterynarz Oleśnica, Gabinet Weterynaryjny w Oleśnicy, Najlepszy Weterynarz, Bielicki,