.

Obowiązki właścicieli zwierząt domowych

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI ZWIERZĄT DOMOWYCH
 zapewnić stały dostęp do świeżej wody,
 zapewnić odpowiednią karmę w ilości właściwej dla gatunku,
 w razie choroby zapewnić opiekę weterynaryjną,
 szczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3. miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia,
 zwierzęciu trzymanemu na zewnątrz zapewnić pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała,
 uwięź, na której trzymane jest zwierzę w sposób stały nie może być krótsza niż 3 m,
 zabronione jest trzymanie zwierzęcia na uwięzi dłużej niż 12 godzin na dobę,
 zabronione jest rozmnażanie psów i kotów w celach handlowych,
 zabronione jest porzucenie zwierzęcia, a w szczególności psa lub kota, przez właściciela bądź przez inną osobę, pod której opieką zwierzę pozostaje,
 uzyskać zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną od burmistrza właściwego ze względu na planowane miejsce utrzymywania psa,
 zabronione jest puszczanie psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna. Zakaz ten nie dotyczy terenu prywatnego, jeżeli teren ten jest ogrodzony w sposób uniemożliwiający psu wyjście,
 psy prowadzić na uwięzi, a psa rasy uznawanej za agresywną lub w inny sposób zagrażającym otoczeniu w nałożonym kagańcu,
 niezwłoczne usuwać zanieczyszczenia spowodowane przez zwierzęta na klatkach schodowych i innych pomieszczeniach wspólnego użytku, a także na terenach użytku publicznego,
 mieć stały i skuteczny dozór nad zwierzęciem,
 zabronione jest wprowadzać zwierząt (za wyjątkiem psów przewodników osób niewidomych oraz psów asystujących osób niepełnosprawnych) na tereny placów zabaw oraz boiska sportowe,
 zabronione jest wprowadzać i wnosić zwierzęta (za wyjątkiem psów przewodników osób niewidomych oraz psów asystujących osób niepełnosprawnych) do obiektów użyteczności publicznej,
 utrzymywać zwierzęta domowe w taki sposób, aby nie stwarzały zagrożenia sanitarnego i zagrożenia osób trzecich, a także, aby nie powodowały szkód i uciążliwości dla otoczenia,
 zapobiegać wydostaniu się zwierząt w sposób niekontrolowany poza miejsce ich utrzymywania.

weterynarz oleśnica

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Meta tagi: Weterynarz Oleśnica, Gabinet Weterynaryjny w Oleśnicy, Najlepszy Weterynarz, Bielicki,